[PARTEA A 2-A] Liceul „Postelnicu Elena” din ținutul autonom ISJ Argeș: înscăunarea și sancțiunea

Scris de Andrei Vacaru
691 vizualizari

Prima parte o puteți citi aici.

Contractele impuse de lege și buna credință

Odată cu numirea în funcție de către inspectorat, ca interimar sau câștigător validat al unui concurs, directorul este obligat prin lege să semneze două contracte. Primul, cu inspectoratul școlar județean care vizează activitatea de management educațional conform Ordinului 3969/2017 al ministrului educației și  altul, cu primarul localității, pentru managementul administrativ – financiar, așa cum prevede același ordin de ministru.

În consecință, legiuitorul încearcă să impună prin aceste contracte ca mandatul de director să se exercite având la bază aceste două obligații de management și în niciun caz având la bază alte preocupări, idei sau frustrări personale.

Mai mult, Codul Civil specifică foarte clar la Art. 14. Că „(1) Orice persoană fizică  … trebuie … să își execute obligațiile civile cu bună credinţă, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri”. Numai că legea poate fi limbă străină pentru persoanele de rea credință și se poate exercita funcția și în alt fel, așa cum voi arăta în acest articol și în cele care urmează.

În prima situație, când directorul este de bună credință și competent, când își desfășoară activitatea în folosul educației, se înconjoară de persoane competente în educație și management educațional, inclusiv de coordonatori buni ai instituțiilor de învățământ din subordine.

În a doua situație, o dată cu decizia de numire și semnarea celor două contracte de management, un director incompetent și de rea credință le poate ignora complet și se va înconjura de oameni obedienți, de „yesmeni” cum se spune, cu care să conducă în stilul său personal, abuziv și fără nicio legătură cu performanța școlară, unitatea de învățământ.

Învestire sau înscăunare?

Așa cum scriam într-un articol, modul cum a procedat doamna director Postelnicu Elena cu fostul coordonator de la Școala Livezeni, doamna profesor Enache Valentina, este din punctul meu de vedere unul incorect și abuziv. Asta deoarece a forțat demiterea doamnei coordonator de la Livezeni de către consiliul de administrație a cărei ședință o conducea, deși nu exista pe ordinea de zi această schimbare din funcție. Mai mult, a încercat să nu dea dreptul profesorului în cauză să se apere pentru acuzațiile aduse și avea și pregătit din timp înlocuitorul său, aceasta dându-și din timp acordul.

Cum este posibil să „lucrezi” pe la spate un coordonator de școală, asta numai doamnele în cauză ar trebui să lămurească, dar mai ales doamna director care comunică „excelent”, de altfel.

Cred că este clar că ce s-a întâmplat în acest caz a fost o „epurare” după criterii necunoscute, pentru că motivul invocat de doamna director la demiterea intempestivă a doamnei profesor Enache Valentina, respectiv „comunicare defectuoasă” este subiectiv, la baza acestuia neexistând niciun studiu sau raport din care să reiasă acest lucru. Și exemplele pot continua, pentru că acolo unde nu a putut prin consilii și alte instrumente pe care și le-a creat, a desființat posturi din organigramă sau și-a dat acordul pentru desființarea lor. Cum este cel de secretar, chiar dacă era cu jumătate de normă.

Procedând astfel, la epurări și numiri pe criterii subiective, un director de fapt se „înscăunează” pe funcție, instituind controlul absolut și personal asupra instituției și în niciun caz nu are de gând să își exercite mandatul, așa cum scrie în contractele semnate cu ISJ și primăria, dar și în fișa postului, cu bună credință și în interesul educației.

Preluarea totală a puterii

Legea învățământului  nr 1/2001 prevede la art. 96 că

„(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.”

În consecință, o persoană care dorește să își exercite mandatul în mod abuziv, după ce s-a asigurat că este director, mai are nevoie de câteva lucruri. Primul este „mobilarea” convenabilă a consiliului de administrație al instituției de învățământ cu persoane obediente, deoarece are nevoie de 2/3 din numărul de membri pentru a trece hotărârile pe care le dorește prin acest consiliu și să dea impresia că este decizia acestora, nu a ei. Al doilea este atragerea în „tabăra proprie” a directorului adjunct, ori, dacă acest lucru nu este posibil, să apeleze la „anihilarea” acestuia prin:

– încercarea ca pe această funcție să nu ajungă o persoană pe care nu o dorește (cum s-a încercat la Stâlpeni în toamna anului trecut, așa cum am spus aici),

– denigrarea directorului adjunct prin atacuri personale, inclusiv printr-o constituirea unei grupări obediente, ale cărei servicii și le asigură în schimbul unor avantaje, unele impuse de filiala de partid,

– prin „deposedarea” de drepturile de director, cum ar fi relația cu partenerii și cu presa și încărcarea de sarcini cu tot felul de responsabilități prin fișa postului, inducându-i acestui director adjunct teamă și, în consecință, inacțiunea sa, ceea ce s-a și întâmplat.

Urmează la rând, spre o profundă și totală „înscăunare” controlul asupra consiliului profesoral, al comitetului de părinți și o relație cu administrația locală. Toate acestea „se rezolvă” fie prin acțiuni individuale – instaurarea unei stări de tensiune în școală pentru ca profesorilor să le fie teamă, prin divizarea colectivului de profesori prin minciuni, învinuiri și victimizări, prin ore suplimentare și de dirigenție care să crească veniturile celor ce acceptă „înscăunarea” fără să crâcnească. Și prin relația asigurată de partid, acesta având deja consilieri locali, prin urmare sunt parte din administrația locală, iar înțelegerile conducerii partidului cu domnul primar sunt deja notorii (cum a fost excluderea din PNL a domnului Daniel Dobrișan care dorea introducerea unor proiecte de hotărâri de consiliu local care nu conveneau conducerii UAT Stâlpeni).

Liceul „Postelnicu Elena”

Odată finalizată procedura de „înscăunare”, având la dispoziție toate mijloacele necesare unei conduceri abuzive, de rea credință și incompetente, putem spune că în fapt liceul este preluat pe persoană fizică. De facto, pierzându-și identitatea, putem schimba numele acestuia, care nu mai este Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” Stâlpeni, ci liceul doamnei Postelnicu Elena. Sau, ca să fie mai oficial, liceul „Postelnicu Elena” din Stâlpeni. Liceu care funcționează, așa cum am arătat mai sus, cu aprobarea tacită și pe teritoriul autonom al ISJ Argeș, teritoriu în care puterea și controlul educației sunt deținute în exclusivitate de Inspectoratul Școlar.

Despre toxicitatea acestui binom am vorbit în articolul anterior, dar nu mă voi opri aici, deoarece în relația cu doamna director, ISJ a dat dovadă de părtinire și ignorarea stării în care liceul a fost adus intenționat. Și a închis ochii atunci când a constatat oficial fapte penale, așa cum veți constata citind acest articol în continuare.

Totuși, marea problemă a tuturor conducerilor abuzive și de rea credință este aceea că nu toată lumea îl acceptă. Prin urmare, pot exista articole în presa care nu este finanțată de partide și instituții care să atragă atenția asupra faptelor, așa cum facem noi la gazeta pe care doamna director o dorește închisă prin ingerință politică. Pot exista memorii și sesizări la inspectorat, urmate de unele controale, chiar dacă nu de fiecare dată când acestea sunt trimise. Ori pot exista situații în care cei care și-au dat acordul inițial pentru susținere își schimbă atitudinea și nu mai oferă acest suport, în liceu, în primărie sau în ISJ Argeș.

Iar pentru că spuneam de sesizări, să analizăm una dintre ele, respectiv cea care apare în hotărârea nr. 18 din 31.03.2022 a Consiliului de administrație al ISJ Argeș, document care, la art. 2, specifică că se aprobă constituirea unei comisii disciplinare de cercetare pentru doamna director și doamna director adjunct de la Liceul Stâlpeni și se aproba și comisia de cercetare.

Interesant la această hotărâre a CA a ISJ Argeș este că deși petiția a fost scrisă de doamna Gabriela Nedelcu, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 8789/M/15.02.2022 și cu numărul dat de ISJ Argeș (că v-am spus că toate petițiile și sesizările ajung la ei) cu nr. 10/24.02.2022, comisia disciplinară s-a constituit pentru cercetarea ambelor directoare. Da, a ambelor directoare și asta cred că ar trebui să ne dea de gândit: de ce să pornești o anchetă disciplinară atât împotriva celui despre care ai fost sesizat, dar și împotriva celui care sesizează?

Sancțiunea

Despre sancțiune am scris într-un articol în gazetă, respectiv că a fost oficializat prin Hotărârea consiliului de administrație a ISJ Argeș nr. 20/2022 și prevede, pentru doamna director Postelnicu Elena următoarele:

Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, întrunit în ședința din data de 14.04.2022, hotărăște:

Art. 1 a) Se ia act de Raportul nr. 4218/14.04.2022 întocmit de comisia de cercetare disciplinară privind faptele prezumate săvârșite de către doamna P.E., director al L.T. „I.C.P.”.

b) Se aprobă în raport de gravitatea faptelor și împrejurările în care au fost săvârșite, luând în considerate consecințele acestora, aplicarea sancțiunii: avertisment.

Și care să fie aceste fapte grave și împrejurările în care s-au produs?

Pentru analiză mă voi prezenta câteva rânduri din raportul de inspecție întocmit cu ocazia cercetării disciplinare de la liceu și care a stat zile la rând pe masa cancelariei profesorilor (spun asta pentru cei care se întreabă cum de am intrat în posesia unei copii după acesta, deși sursele în jurnalism nu se divulgă).

Și iată ce scrie:

„… urmează o completare (la procesul verbal al liceului Stâlpeni din 06.09.2021 cu nr. 3137/06.09.2021) cu pix de altă nuanță și, probabil, alt scris, doamna director (îl propune) pe …, urmează o completare cu pix de altă nuanță și, probabil, alt scris… Se poate observa că există adnotare suplimentară în înscrisurile procesului verbal, întrucât la momentul în care a avut loc prima activitate a inspecției a fost solicitată fotocopie după acest document, adnotarea fiind făcută după prima activitate de inspecție din data de 02.02.2022. … Din nota de relații dată de doamna C. A. reiese faptul că modificările sunt făcute de doamna director pentru că uitase să precizeze …

Urmare a celor de mai sus precizate, conform reglementărilor legale, propunem comisie de cercetare disciplinară privind abaterile prezumate, pentru modificările în înscrisurile procesului verbal…

Așadar comisia de cercetare a constatat efectuarea de către doamna director a unui fals în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută de Codul Penal, articolul 320, astfel:

„(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Și cu ce a sancționat ISJ Argeș, „… în raport de gravitatea faptelor și împrejurările în care au fost săvârșite, luând în considerate consecințele acestora”… așa cum reiese din hotărârea CA al ISJ Argeș? Cu avertisment, când fapta este penală?

Întreb, nu dau cu parul, cum se spune, așa cum mă întrebam și cine o menține pe această doamnă în funcție. Că în cazul doamnei nu este numai asta, sunt altele și mai și. Dar despre ele în episodul următor.

P.S. Astăzi este Ziua internațională a Profesorilor, prin urmare urez tuturor cadrelor didactice și nedidactice, personalului de formare, conducere și îndrumare din școli, tuturor celor care, cu bună credință și competență muncesc în instituțiile de învățământ, în semn de apreciere, La mulți ani!

Foto: Freepik


Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News


Alte recomandari

Scrie un comentariu

* Prin trimiterea comentariilor esti de acord cu politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor personale.


Site-ul utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Te rog sa citesti modul in care prelucram online datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele tale pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document. Accept Citeste Politica de confidentialitate