[INTEGRITATE] Incompatibilitățile și conflictele de interese ale viceprimarului comunei Stâlpeni

Scris de Andrei Vacaru
937 vizualizari

Preambul

Înainte de anul 2004 (atunci când România a intrat în NATO) sau de anul 2007 (atunci când am intrat în Uniunea Europeană), statul român s-a angajat să facă câteva modificări legislative în ceea ce privește reforma morală a administrației, în mod special prin reglementarea incompatibilităților și a conflictelor de interese. În acest sens, parlamentul a emis Legea nr. 161/2003 în care erau stipulate clar care sunt incompatibilitățile pentru fiecare categorie de aleși în parte.

Acest act normativ prevedea că funcțiile de primar și viceprimar sunt incompatibile cu funcția de consilier local. Ceea ce era în spiritul separației puterilor în stat deoarece primarul, care este șeful autorității executive al unui UAT, nu poate să fie concomitent și parte din aparatul deliberativ al aceluiași UAT, deoarece s-ar concentra prea multă putere în mâna unei singure persoane sau a unui grup restrâns de indivizi.

Viceprimarul este asimilat primarului și introdus împreună cu acesta în același articol (art.87). Probabil în ideea în care după ce este ales, primarul poate delega legal unele responsabilități viceprimarului, acesta îndeplinind astfel puteri executive. În plus, Codul Administrativ precizează că viceprimarul este subordonat primarului, la fel cum i se subordonează tot aparatul său administrativ, ceea ce nu este valabil pentru niciun consilier local.

Iar atunci când primarul își dă demisia sau este demis, cum a fost cazul primarului Popa Ion la Stâlpeni, viceprimarul îi ia locul, îndeplinind toate prerogativele funcției, până la noi alegeri. Altfel spus, viceprimarul este un subordonat al primarului care îndeplinește o funcție executivă și, prin urmare, viceprimarul este (sau ar trebui să fie) incompatibil cu funcția de consilier local.

Codul administrativ precizează că viceprimarul își poate păstra statutul de consilier local, dar nu îndeplinește și funcția de consilier. De aceea legiuitorul a stabilit în 2003 că a fi viceprimar și consilier în același timp, este incompatibil. Statutul (nu funcția) de consilier local însemnând că un viceprimar, în momentul în care își pierde funcția de viceprimar, revine la funcția de consilier local, adică la starea pe care a avut-o înainte de a fi ales viceprimar de consiliul local. Iar pentru că viceprimarul nu poate fi remunerat și cu indemnizația pe care o primește un consilier local, întărește faptul că acesta nu este consilier.

În anul 2017, regimul PSD – ALDE – UDMR, văzându-se cu „sacii în căruță” (România fiind membră și a Uniunii Europene și a NATO) și beneficiind de o conjunctură politică favorabilă determinată de deținerea majorității în parlament, a modificat aceste incompatibilități prin Legea 128/2017, modificări care s-au aplicat începând cu 10 iunie 2017. Astfel că unele incompatibilități din Legea 161/2023, au fost fie abrogate, fie au fost reinterpretate.

Printre aceste modificări este și aceea că un primar sau un viceprimar nu mai este în mod expres incompatibil cu funcția de consilier local. Prin urmare, legea 161/2003 are acum două seturi de incompatibilități: unele clare pentru perioada 2003 – 2017 și un alt set de incompatibilități, neclare sau mai puțin clare, stabilite după luna iunie 2017, când legea a fost modificată.

Consiliul de Administrație al Liceului Stâlpeni

În forma în care a fost promulgată inițial, Legea 161/2003 prevedea la articolul 87 litera d) că funcția de primar și viceprimar (…) este incompatibilă cu „funcția de (…)  membru al Consiliului de Administrație (…) la (…) instituțiile publice”. Inclusiv la un liceu sau la o școală, instituțiile de învățământ fiind instituții publice. Cum doamna viceprimar Machedon Mariana a îndeplinit această funcție, de membru al Consiliului de Administrație, în perioada 2016 – 10 iunie 2017 rezultă că a fost în incompatibilitate aproape un an de zile, aceasta fiind explicit legiferată și nu există nicio urmă de îndoială în acest sens.

Concluzia de mai sus este întărită și de Agenția Națională de Integritate (ANI). Deoarece pe site-ul său veți găsi, spre exemplu „Ilie Maria, fost viceprimar și actual consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sălcioara a fost condamnat pentru incompatibilitate deoarece în perioada 04 octombrie 2016 – 22 mai 2017 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sălcioara, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 (în vigoare până la data de 10 iunie 2017).”

Același aspect putând a se reține și în cazul viceprimarului din Stâlpeni, cu singura diferență că față de Sălcioara (și alte situații de acest fel care au dus la o sentință definitivă, chiar și după aplicarea legii 128/2017), pentru starea de incompatibilitate a doamnei Mariana Machedon nu a fost sesizată Agenția Națională de Integritate sau aceasta nu s-a sesizat din oficiu.

Comisia de examen pentru desemnarea funcției de director

La finalul anului 2021, ISJ Argeș a organizat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct la liceul din Stâlpeni. Conform Ordinului de ministru nr. 4597/2021, din comisie trebuia să facă parte și un reprezentant al consiliului local.

Prin HCL 80/2021 au fost desemnate membru de drept Machedon Mariana Nicoleta, iar membru supleant, Tudosescu Elena Cristina. La câteva zile după votul din consiliul local, așa cum scriam într-un articol, Primăria Stâlpeni trimitea către ISJ Argeș, organizatorul concursului, adresa cu nr. 8058/22.11.2021, în care preciza că „având în vedere discuțiile purtate cu persoanele desemnate și pentru a nu exista motive de suspiciune în ceea ce privește desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Liceul Tehnologic „I.C. PETRESCU” Stâlpeni, doamna Machedon Mariana Nicoleta și doamna Tudosescu Elena Cristina au convenit că nu vor mai participa la concurs din partea Consiliului Local Stâlpeni”. Și a fost numită doamna profesor Anca Maria să facă parte din comisie, în locul doamnei viceprimar.

Ce discuții se presupuneau a sta la baza suspiciunilor menționate în adresă, cred că se știe, acestea fiind tensiunile dintre viceprimarul Machedon Mariana și una dintre candidatele la concurs, doamna profesor Nedelcu Gabriela. Pe care, de altfel, a și apreciat-o subiectiv, cu note foarte mici, după ce doamna Machedon Mariana s-a răzgândit și a fost reintrodusă în comisie, prin adresa Primăriei cu nr. 8137 din 23.11.2021, la o zi distanță de prima adresă. În aceasta se spune că „s-a mai analizat încă o data situația conflictuală invocată de d-na Nedelcu cu privire la aceste două persoane (d-na Machedon Mariana Nicoleta – membru și d-na Tudosescu Elena Cristina – rezervă) și s-a ajuns la concluzia că nu sunt motive serioase să nu poată fi desemnate în comisia de evaluare a probei de interviu”.

Evident că motivele au existat, viceprimarul comunei fiind în conflict de interese private, viciind rezultatul concursului în favoarea prietenei dumneaei, doamna profesor Postelnicu Elena, fapt demonstrat prin decizia ISJ Argeș, care a anulat evaluarea „competentă” a doamnei Machedon Mariana și a declarat-o câștigător pentru funcția de director adjunct pe doamna profesor Nedelcu Gabriela.

Iată ce spune ANI în Ghidul de incompatibilități și conflicte de interese: „Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.”

Prin urmare, participând în comisia de concurs și evaluând subiectiv pe contracandidata prietenei sale, doamna viceprimar a fost în conflict de interese.

Membru și președinte al unei comisii de specialitate

„Incompatibilitățile reflectă acele situații în care un oficial public exercită mai multe funcții în același timp, deși este interzis de lege” scrie în ghidul menționat la punctul anterior. Codul Administrativ precizează la art. 15. (4) că „pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii”, iar Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25 din 14 ianuarie 2021, la art. 14. pct. 7), prevede și el ceea ce spune codul administrativ că „pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.”  Deci explicit viceprimarul, care nu este consilier local, nu poate face parte din comisiile de specialitate.

De ce nu poate face parte viceprimarul? Cel mai probabil din două motive. Primul pentru că viceprimarul, conform legii, își păstrează doar statutul de consilier local, nu și funcția, incompatibilitate prevăzută de L161/2003 în forma sa inițială la art. 87, 1), litera a). Iar al doilea motiv este că viceprimarul se subordonează primarului, putând îndeplini sarcini desemnate de acesta, sau înlocuindu-l când eliberează funcția, fiind astfel parte din aparatul executiv, nu din puterea deliberativă a unui UAT.

Prin urmare, prin a face parte din Comisia de specialitate nr. 3 (pentru Muncă și Protecție Socială, Protecția Mediului și Turism, Juridică și de Disciplină), fiind chiar președintele acesteia, doamna Machedon Mariana încalcă legea, îndeplinind mai multe funcții „deși este interzis de lege”. Ceea ce o pune în situația de incompatibilitate.

Aprobarea în Consiliul local a propriului salariu

Conform art. 301 din Codul penal, poate interveni o stare de conflict de interese „dacă consilierul local (funcționarul public), în exercitarea atribuțiilor, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care se realizează, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.” Sursa aici, pagina 33.

Așa cum se poate observa pe înregistrarea video a ședinței de consiliu local din data de 23.02.2023 (de la minutul 11.08), doamna viceprimar Machedon Mariana a condus ședința de consiliu local și a votat pentru aprobarea la punctul 2 de pe ordinea de zi a proiectului de HCL privind statul de funcții al primăriei, document în care se află atât propriul său salariu, cât și cel al șefului său pe linie executivă, primarul comunei Stâlpeni.

Situația doamnei viceprimar nu este singulară la Stâlpeni, deoarece și domnul primar Șerbănoiu Gabi, prin mai multe dispoziții (spre exemplu 42/2022), îi oferă venituri soției sale, aceasta fiind asistent personal al unei persoane cu handicap. Ori și în acest caz putem vorbi despre un conflict de interese.

Poate vă întrebați cum se putea evita această situație? Fie prin delegarea de atribuții temporare, fie prin abținerea de la vot. Ori, cel mai bine, consultând prefectul județului despre cum trebuie procedat sau mutând aceste dispoziții în sarcina consiliului județean sau a celui local. Astfel s-ar fi putut împăca „și capra și varza”, cum spune o veche expresie românească. Însă nu doar că nu a existat așa ceva, ci dimpotrivă, doamna Machedon Mariana părând a ține morțiș să fie mereu „în față”, fără a dori să evite astfel de poziții de conflict de interese și incompatibilitate.

Cum spuneam doaman viceprimar este și actualul președinte de ședință, fiind la al doilea mandat de acest fel al actualului consiliu local. Ori toți consilierii știu și doamna vice știe, în prima parte a anului tocmai aceste proiecte de HCL se votează, cele referitoare la organigramă, la stat de funcții și măriri salariale, când este cazul. Adică o pune în situația de a conduce ședința de consiliu care îi stabilește salariul pentru anul în curs.

În plus, la o durată de 6 luni, ar trebui ca mandatul consiliului local să fie de 6 ani și șase luni (13 consilieri x 6 luni = 6,5 ani) pentru ca toți consilierii să poată conduce măcar o dată ședințele de consiliu. Cum mandatul este de 4 ani, în aceste condiții, ce înseamnă că doamna viceprimar deține de 2 ori această funcție? Nimic altceva decât că și mai mulți consilieri nu vor putea îndeplini sarcina de președinte de ședință în cei 4 ani.

Nu este oare altceva decât o formă de abuz de putere? Sau cum spunea cineva, pentru „că vrem și putem”. Chestie care nu are nicio treabă cu democrația și buna credință. Însă dincolo de asta, votarea și conducerea ședinței de către viceprimar în care același viceprimar și-a votat propriul salariu înseamnă conflict de interese.

Ansamblul Pițigaia

Ansamblul Pițigaia a fost înființat în anul 2020 prin HCL nr. 13/2020. Conform documentului, ansamblul nu are personalitate juridică, adică nu este ONG, asociație, fundație, PFA sau societate comercială. În hotărârea de consiliu de înființare, ca anexă, este aprobat și un regulament de organizare și de funcționare al ansamblului. Document destul de evaziv, deoarece nu descrie prea multe despre cine conduce ansamblul Pițigaia sau cum se fac plățile către membrii acestuia.

Pentru că da, i se alocă bani de la bugetul local, pentru deplasări și compensații în bani, respectiv câte 20 lei/zi de elev. Și pot fi și recompense bănești, conform art. 19 din regulament: „membrii ansamblului, instructorul și conducerea acestuia pot primi recompense bănești sau de altă natură în condițiile obținerii unor rezultate meritorii (premii, mențiuni) la manifestările cultural artistice la care participa. Natura și cuantumul acestora vor fi stabilite de Consiliul Local al Comunei Stâlpeni, funcție de importanța rezultatelor obținute.”

Nu știu ce înseamnă „rezultate meritorii”, că poate este „meritoriu” faptul că ansamblul tocmai ce a fost premiat de către Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și poate s-au dat recompense. Spun „poate” pentru că, deși am întrebat-o pe whattsapp pe doamna viceprimar dacă până acum a avut vreun venit care să aibă legătură cu Ansamblul Pițigaia, până la data scrierii articolului, aceasta nu a răspuns.

De aici rețin două lucruri care țin de conflictul de interese. Primul, că nu se spune clar în HCL 13/2020 cine face parte din conducerea ansamblului. Din regulament pare că ar fi conducerea Școlii (care din cele 3, că nu este clar?) și cea a PRIMĂRIEI din care și doamna viceprimar face parte. Iar al doilea, că recompensele se vor decide de către Consiliul local din care doamna Mariana Machedon face parte și pe care îl conduce uneori, după cum ați văzut mai sus.

Din postările de pe facebook și din media se mai poate observa că nu este activitate a Ansamblului Pițigaia la care doamna Machedon Mariana (și de multe ori și primarul) să nu participe, dând impresia că acesta este condus „de facto” de doamna viceprimar, subordonată, conform legii, primarului din Stâlpeni. Fapt confirmat și de observația că nimeni din conducerea ȘCOLII (ca să folosesc termenul din regulament) nu apare public la toate aceste activități.

În această conjunctură de situații neclare și de „confiscare” a unui ansamblu la care trebuia să fie implicată și ȘCOALA, nu este oare o incompatibilitate ca 1. viceprimarul să conducă un ansamblu finanțat din fondurile publice ale comunei, 2. ca în același timp să poată beneficia de foloase (bănești sau de altă natură) pe care 3. le poate vota în consiliul local, așa cum doamna viceprimar și-a votat propriul salariu?

Mai adaug și faptul că Legea 161/2003 reactualizată, art. 87, aln k) spune clar că funcția de viceprimar este în incompatibilitate cu „orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale.” Cum doamna viceprimar nu este cadru didactic și cum ansamblul Pițigaia nu este nici asociație, nici fundație sau ONG, fiind fără personalitate juridică (că așa a stabilit Consiliul Local Stâlpeni), doamna viceprimar se află astfel în stare de incompatibilitate evidentă, conducând acest ansamblu și participând la activitățile sale.

Și ar mai fi…

Poate ar mai fi de spus câte ceva despre reprezentativitatea doamnei viceprimar „pe lângă” societatea de apă, aspect consemnat la Registrul comerțului, unde trebuia să facă demersurile legale de a înscrie capitalul social în dreptul SC APA TOP SERV STÂLPENI SRL. Ceea ce nu s-a întâmplat. Sau despre cum a convocat și condus ședința comisiei de specialitate nr. 3, fapt semnalat de domnul Cuțic Constantin recent, într-un articol.

Dar mă opresc aici, imaginea de ansamblu (nu al celui de la Pițigaia), cred eu, fiind foarte clară: doamnei viceprimar Machedon Mariana nu îi pasă de lege. Iar conflictul de interese și incompatibilitățile pedepsite de legiuitor, tocmai pentru a opri abuzurile celor aflați în poziții de putere, ca să nu se perimeze democrația și statul de drept, toate acestea par a fi noțiuni străine pentru dumneaei.

Sper ca instituțiile abilitate să se sesizeze. Dar mai ales sper ca doamna să își facă ordine în ceea ce privește situația sa delicată în raport cu legea, renunțând la acele funcții și activități care o expun penal. Inclusiv la cea de viceprimar.

Ceea ce nu cred că se va întâmpla.

Foto: facebook/Machedon Mariana


Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News


Alte recomandari

Scrie un comentariu

* Prin trimiterea comentariilor esti de acord cu politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor personale.

Site-ul utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Te rog sa citesti modul in care prelucram online datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele tale pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document. Accept Citeste Politica de confidentialitate